KVALITÉ & MILJÖ

KVALITÉ & MILJÖ

Genom vår långa erfarenhet av insamling och återvinning av metallavfall, har rutiner, kontakter och arbetssätt byggts upp som säkrar metallens väg till återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

2008 flyttade Allåtervinning in i en ny modern, miljöanpassad insamlings-anläggning i Lunda industriområde, Spånga. Där kan kunderna köra in och väga och sortera metaller i märkta behållare. Våra vågar, motorfordon och lastkran följer dagens höga miljökrav. Gäller även i våra lokaler i Bromma och Högdalen.

Vi sammanställer regelbundet resultatet av inkomna svar för att förebygga brister i vår strävan att uppnå högsta nivå på kvalitet och service.

Allåtervinning arbetar alltid med ett miljö- och kvalitets tänk i enlighet med standarderna ISO 9001 & 14001.

För mer information kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Namn
Epost
Företag
Telefonnummer

Meddelande

ALLÅTERVINNING – EN DEL AV REMONDIS
BETALNING

Privatperson – Betalning sker via Swish.

Företag – inbetalning till konto via BG.

Vi har ej kontanthantering på plats.

© 2016 ALLÅTERVINNING | WEBBYRÅ: NYSTRÖM & PARTNER I SVERIGE AB